Pointkiosk.si

TEHNIKA - SINEKTIDA

Druga zelo primerna tehnika je sinektika. Skupina ne pozna konkretnega primera, poda se ji prispodoba težave, ki jo je potrebno rešiti. Razlog za takšen pristop je predpostavka, da ustvarjanje ni samo razumski in logičen proces, ampak tudi podzavesten, intuitiven, emocionalen, torej proces desne možganske polovice. Zato je dobro, da se skupino preusmeri na pot, ki pomeni nov pogled na znano stvar, kar je mogoče ravno zato, ker skupina ne ve točno o kateri znani stvari govori.

Na tem mestu bi kazalo opozoriti tudi obratno: da informacijska tehnologija lahko nudi podporo tehnikam ustvarjalnega mišljenja. Obstajajo orodja, ki podpirajo tehniko brainstorminga (MindGEnius), olajšajo upravljanje z idejami (Idea Central) ali nudijo podporo sledljivosti razvoja ideje (NexNet).

Ne glede na to, katero tehniko uporabimo, moramo najprej jasno opredeliti:

  • temo, o kateri zbiramo ideje,
  • da gre zgolj za zbiranje, ne še vrednotenje, ocenjevanje in opredeljevanje do idej,
  • in poudariti, da neumnih idej ni.

Sledi ovrednotenje idej na podlagi skupnih meril in nato »piljenje« teh idej do točke, dokler niso zrele za prenos v prakso. Udeleženci vseh teh procesov se morajo zavedati, da je povsem normalno, da pri tovrstnem iskanju naletijo na frustracije, ter da je potreben čas, ko ideje dozorijo. Bistvo je preseganje togih in ustaljenih poti razmišljanja, v psihologiji bi temu dejali, da gre za divergentno mišljenje (konvergentno mišljenje je usmerjeno v eno samo rešitev, divergentno pa pomeni takšno usmerjanje miselnih procesov, da se išče čim več idej, rešitev, odgovorov). Zamisli, ki jih ocenimo kot ustvarjalne morajo biti izvirne in kakovostne. Do takih zamisli pa lažje pridemo, če človek razmišlja lateralno (»po ovinkih«, misli prihajajo »od strani«, nepričakovano, so odvisne od naključnih dejavnikov, se pravi ravno nasprotno od običajne, vertikalne smeri razmišljanja od točke do točke), to je tako kot se sicer pripisuje umetnikom. In to je tisti razlog, zakaj so tehnike skupnega ustvarjanja tako uspešne. Ob tem seveda, da je na ta način možno združevati različne discipline znanj, saj je za konkurenčno prednost podjetja potrebno tudi multidisciplinarno znanje zaposlenih, ne zgolj visoka strokovnost in specializacija na ozkem področju. Katero tehniko bomo izbrali je odvisno od različnih kriterijev:

  • število udeležencev v skupini,
  • vrsto problema,
  • faze, v kateri se reševanje problema nahaja (razvijanje nove ideje ali preverjanje, izpopolnjevanje obstoječe ideje)
  • koliko udeleženci poznajo različne tehnike,
  • časa, ki je na voljo in tako naprej.

Tehnik, kako vzpodbuditi ustvarjalno razmišljanje je torej kar nekaj. Še vedno pa je potrebno ustrezno delovno okolje.